::  หน้าแรก  ::   ผลการแข่งขัน  ::   เหรียญรางวัล  ::   โล่กีฬา  ::   ถ้วยชนะเลิศ  ::   แก้ไขข้อมูลการแข่งขัน  ::


ลำดับ หน่วยงาน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
  1   หน่วยกีฬาที่ 3 87 76 71
  2   หน่วยกีฬาที่ 4 87 61 80
  3   หน่วยกีฬาที่ 5 54 68 53
  4   หน่วยกีฬาที่ 7 38 36 56
  5   หน่วยกีฬาที่ 8 28 23 39
  6   หน่วยกีฬาที่ 6 21 35 53
  7   หน่วยกีฬาที่ 2 17 25 32
  8   หน่วยกีฬาที่ 1 5 14 19
  9   หน่วยกีฬาที่ 9 0 0 0
  10   หน่วยกีฬาที่ 10 0 0 0
  11   หน่วยกีฬาที่ 11 0 0 0
  12   หน่วยกีฬาที่ 12 0 0 0
  13   หน่วยกีฬาที่ 13 0 0 0
  14   หน่วยกีฬาที่ 14 0 0 0
  15   หน่วยกีฬาที่ 15 0 0 0
  16   หน่วยกีฬาที่ 16 0 0 0
  17   หน่วยกีฬาที่ 17 0 0 0